THP lanceert nieuw label Clean Datacenter

25 september 2019

THP gaat zich met een nieuw label gericht toeleggen op het onderhouden van Datacenters. Deze specifieke dienstverlening gaat officieel van start op 1 oktober onder de naam THP – Clean Datacenter.

Geen onbekend terrein

Ondanks dat het geen onbekend terrein is voor ons wordt THP – Clean Datacenter nu geïntroduceerd als specifieke dienstverlening op het gebied van datacenter onderhoud.

In een datacenter staan kostbare apparaten die gevoelig zijn voor vervuiling zoals zwevende deeltjes en stof. Deze vervuilingssoorten zijn soms nauwelijks of niet zichtbaar. Deze vervuiling kan zich opstapelen in de serverapparatuur en zorgen voor vertraging, oververhitting of zelfs kortsluiting. Met alle operationele en financiële gevolgen van dien.

Om het risico van vervuiling te minimaliseren is het noodzakelijk om losse deeltjes en stof regelmatig te verwijderen. Het is daarom van essentieel belang een plan op te stellen om het vervuilen van een datacenter (preventief) tegen te gaan. De meeste datacenters gebruiken al gecontroleerde luchtstromen om rondzwevende deeltjes en stof tegen te gaan. Vervuiling die binnenkomt via medewerkers krijgt echter vaak minder aandacht. Hetzelfde geldt voor vervuiling die ontstaat door het verplaatsen van apparatuur in het datacenter.

Zorg voor het digitale hart van uw organisatie

Met het nieuwe label willen wij een eigentijdse vorm van risicobeheersing aan gaan aanbieden. Dit doen zij door op een andere manier aandacht te geven en verbinding te zoeken. Naast het uitvoeren van periodieke onderhoudswerkzaamheden gaan zij bijvoorbeeld ook in-house trainen organiseren, periodieke audits uitvoeren en beleidsmatig ondersteuning bieden. Een Clean Datacenter is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Immers, wanneer het beleid niet nageleefd wordt dan heeft dat grote gevolgen voor het vervuilen van het datacenter en de daaraan verbonden risico’s. Wij hebben er vertrouwen in dat wij met ons nieuwe label een verdere invulling geven aan het reduceren van vervuilingsrisico’s in datacenters.

THP sinds 1996

THP helpt organisaties om optimaal te presteren door vervuilingsrisico’s in de IT-omgeving te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Het bekendste label is THP – De Hardware Hygiënist, gespecialiseerd in dieptereiniging van  werkplekapparatuur. Met de introductie van THP – Clean Datacenter wil THP datacenter onderhoud een betere en meer professionele plaats in laten nemen binnen het totale aanbod.

Delen:
?