Binnen 8 stappen naar een schone serverruimte

Professioneel onderhoud in 8 stappen

In de huidige samenleving kunnen wij niet zonder datacenters. Zij zorgen namelijk voor informatieoverdracht. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vanuit verschillende locaties werken. Het is daarom belangrijk om de kwetsbare apparatuur in datacenters en serverruimtes te beschermen van gevaren, zoals storingen en downtime. Met ons 8 stappenplan verkleint u de kans op deze gevaren. In de onderstaande video vertelt onze collega Bjorn meer over het 8 stappenplan.

Stap 1. Checklist Veilig Datacenter

Tijdens de eerste kennismaking nemen wij samen met u de Checklist Veilig Datacenter door. Deze checklist hebben wij ontwikkeld om tijdens de kennismaking al eventuele risico’s te signaleren.

Stap 2. Audit Risicobeheersing

Nadat wij een samenwerking zijn aangegaan, plannen wij een Audit Risicobeheersing in. Door middel van deze audit kunnen wij vaststellen hoe risico’s beheerst kunnen worden, of teruggebracht kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. De Audit Risicobeheersing wordt op periodieke basis herhaald.

Stap 3. Deeltjesmeting

De luchtzuiverheid van datacenters wordt geclassificeerd op ISO 14644-1 klasse 8. Om te beoordelen of uw datacenter voldoet aan de norm, voeren wij voorafgaand aan het eerste onderhoud een deeltjesmeting. De deeltjesmeting wordt op periodieke basis herhaald.

Stap 4. Onderhoudsplan

Op basis van de Checklist Veilig Datacenter, Audit Risicobeheersing én deeltjesmeting stellen wij een nauwkeurig onderhoudsprogramma op, inclusief beleid, voor uw datacenter.

Stap 5. Borging en onderhoudsrapportage

Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden geregistreerd door middel van onderhoudsrapportages. Deze zijn te allen tijde inzichtelijk om het proces te borgen.

Stap 6. In-house training Clean Datacenter

Het is belangrijk dat de medewerkers binnen uw organisatie die bevoegd zijn het datacenter te betreden, op de hoogte zijn van het beleid en onderhoudsplan. Een Clean Datacenter is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Immers, wanneer het beleid niet nageleefd wordt dan heeft dat grote gevolgen voor het vervuilen van het datacenter en de daaraan verbonden risico’s. Deze bewustwording zorgt ervoor dat medewerkers aandacht gaan schenken aan een schonere werkomgeving. Na het volgen van de training ontvangen de medewerkers certificaat als bewijs van deelname.

Stap 7. Informatiebord

Het is belangrijk dat de medewerkers van uw organisatie, maar ook bezoekers en leveranciers die het datacenter betreden, continu geattendeerd worden op de veiligheids- en gedragsregels. Hiervoor bevestigen wij vóór de ingang van het datacenter een informatiebord met dé 10 veiligheids- en gedragsregels in het datacenter.

Stap 8. Werkmap

Tot slot faciliteren wij een overzichtelijk werkmap waarin alle documentatie opgeslagen wordt. U heeft aantoonbaar zorggedragen voor het digitale hart van uw organisatie!

ISO 14644-1 klasse 8 norm

De ISO 14644-1 norm is een enorme toegevoegde waarde voor datacenters. Hiermee kan worden aangetoond dat een datacenter voldoet aan de internationale eisen rondom cleanrooms met als gevolg minder kans op storingen en downtime. Ons acht stappenplan is zorgvuldig hierop ingericht. Zo kunnen wij met onze deeltjesmeting de concentratie stof en deeltjes in de serverruimte meten om vast te stellen of deze voldoet aan de ISO 14644-1 klasse 8 norm. Vervolgens wordt bepaald wat er gedaan moet worden om deze norm te behalen of te behouden. Hierdoor zorgt een kleine investering in professioneel onderhoud voor grote voordelen.

Vraag de Audit Risicobeheersing aan

Bent u benieuwd hoe u kunt zorgen voor het digitale hart van uw organisatie? Maak dan gebruik van onze Audit Risicobeheersing die hiervoor speciaal is ontwikkeld. De Audit geeft u inzicht in de huidige situatie. Indien nodig biedt het u de mogelijkheid om tijdig en adequaat te reageren op knelpunten.

Audit aanvragen
?