Clean datacenter

Clean Datacenter

Uw datacenter vormt het digitale hart van uw organisatie. Het is belangrijk om deze ruimte en de aanwezige kwetsbare apparatuur in topconditie te houden. Dit doet u onder meer door de koeling helemaal op orde te hebben en door uw datacenter goed te beveiligen tegen cyberaanvallen. Er is echter nog een vijand die voor grote problemen kan zorgen: vervuiling.

Preventie

In een datacenter staan kostbare apparaten die gevoelig zijn voor vervuiling zoals zwevende deeltjes en stof. Deze vervuilingssoorten zijn soms nauwelijks of niet zichtbaar. Deze vervuiling kan zich opstapelen in de serverapparatuur en zorgen voor vertraging, oververhitting of zelfs kortsluiting. Met alle operationele en financiële gevolgen van dien.

Risicobeheersing

Om het risico van vervuiling te minimaliseren is het noodzakelijk om losse deeltjes en stof regelmatig te verwijderen. Het is daarom van essentieel belang een plan op te stellen om het vervuilen van uw datacenter (preventief) tegen te gaan. De meeste datacenters gebruiken al gecontroleerde luchtstromen om rondzwevende deeltjes en stof tegen te gaan. Vervuiling die binnenkomt via medewerkers krijgt echter vaak minder aandacht. Hetzelfde geldt voor vervuiling die ontstaat door het verplaatsen van apparatuur in het datacenter.

Dataveiligheid

Naast ‘veilig werken’ is dataveiligheid ook voor iedere organisatie van belang. THP werkt met vaste medewerkers die zich ten allen tijde kunnen legitimeren en een uitgebreide VOG kunnen aantonen die niet ouder is dan 2 jaar. Daarnaast hebben onze medewerkers een uitgebreide screening ondergaan.

Best practices Clean Datacenter

Klanten waar wij planmatig zorgen voor het digitale hart zijn te vinden bij de landelijke overheid, zoals bij de Nationale Politie, en bij de regionale overheid. Daarnaast worden onze diensten ingezet in de financiële sector zoals bij Stater en in de zorgsector en in de industrie.

Vraag de Audit Risicobeheersing aan

Bent u benieuwd hoe u kunt zorgen voor het digitale hart van uw organisatie? Maak dan gebruik van onze Audit Risicobeheersing die hiervoor speciaal is ontwikkeld. De Audit geeft u inzicht in de huidige situatie. Indien nodig biedt het u de mogelijkheid om tijdig en adequaat te reageren op knelpunten.

Audit aanvragen
?