Het voordeel een schoon datacenter tijdens corona

Schoonmaken van een datacenter tijdens corona is belangrijk. Doordat we voornamelijk op afstand werken (thuis, in hotels of bij familie) zijn we afhankelijker geworden van het goed functioneren van serverruimtes. Het schoonmaken van de kwetsbare apparatuur verkleind de kans op downtime en storingen.

8 december 2020

Schoonmaken van een datacenter tijdens corona

2020 is het jaar van thuiswerken. In maart moest plotseling een groot deel van Nederland vanuit huis werken. De meeste organisaties waren echter niet ingesteld op thuiswerken. Hierdoor moest ineens het benodigde materiaal, communicatie en digitale capaciteit worden geregeld om de thuiswerkplek in te richten. Ook datacenters/serverruimtes moesten zich aanpassen. Het dataverkeer vanuit huis nam immers toe. Gelukkig zijn datacenters en serverruimtes in Nederland zo ver ontwikkeld, dat alles snel was geregeld. Nu is het vooral van belang om downtime of storingen te voorkomen, zodat thuiswerken in Nederland mogelijk blijft. Het schoonmaken van een datacenter in tijden van corona maakt hier onderdeel van uit.

Contact opnemen

 

Belang van het schoonmaken van een datacenter in coronatijd

Nu het digitale verkeer goed is ingericht, is het belangrijk om dit te behouden. Er worden daarom maatregelen genomen om downtime, storingen en/of kortsluiting te voorkomen. Een aantal van deze maatregelen zijn: goede brandpreventie, koelsystemen en het schoonmaken van de serverruimte.

Minder kans op schade door schoonmaken serverruimte

In een datacenter/serverruimte bevinden zich minuscule stof- en deeltjes. Deze stof- en deeltjes komen via de apparatuur, lucht of via medewerkers de ruimte binnen. Als deze deeltjes in de apparatuur van de serverruimte terechtkomen, zorgt dit voor kortsluiting of downtime. Een schoon datacenter verlaagt de kans op downtime. Wij adviseren daarom om deze ruimte regelmatig professioneel te laten reinigen.

 

Waarom u juist niet zelf de serverruimte moet gaan reinigen

Een serverruimte bevat kwetsbare apparatuur die niet zomaar schoongemaakt kunnen worden met normale reinigingsmiddelen. Ook moet gebruik worden gemaakt van ESD reinigingsmiddelen, ESD kleding en ESD schoenen om de ruimte veilig te reinigen. Een professionele organisatie weet precies welke materialen gebruikt mogen worden om een datacenter of serverruimte veilig te reinigen. Ook hebben de medewerkers van een professionele organisatie bepaalde certificaten, zoals Cleanroom, om veilig te kunnen reinigen. Tot slot zijn zij bekend met regels/documenten die nodig zijn om een datacenter te reinigen, zoals een VOG. Kortom, er zijn een aantal reden waarom u beter een professionele organisatie kunt inhuren voor het schoonmaken van een serverruimte/datacenter tijdens corona:

  • Een professionele organisatie heeft de kennis
  • Speciale ESD reinigingsmaterialen
  • Bezit de benodigde certificaten
Contact opnemen

 

Het unieke aan THP Clean Datacenter

THP Clean Datacenter maakt het datacenter schoon op basis van een 8 stappenplan. Met dit unieke plan bieden wij meer dan een gemiddelde partij als het gaat om het schoonmaken van een datacenter (tijdens corona). Dit plan omvat naast een onderhoudsplan, preventiemaatregelen om stof- en deeltjes in een datacenter/serverruimte te voorkomen en de ruimte schoon te houden (gebaseerd op ISO14644-1 klasse 8 norm).

Het 8 stappenplan:

Stap 1. Checklist Veilig Datacenter
Tijdens deze stap vindt een kennismakingsgesprek plaats. Ook nemen we de checklist door.

Stap 2. Audit Risicobeheersing
Tijdens de audit inventariseren wij de risico’s binnen de serverruimte/datacenter. Ook wordt vastgelegd wat gedaan moet worden om risico’s te verlagen naar een aanvaardbaar niveau.

Stap 3. Deeltjesmeeting
Met behulp van een speciaal apparaat meten wij de luchtzuiverheid van de ruimte. Op basis van de meting wordt vastgesteld of de ruimte voldoet aan de classificering van de ISO 14644-1 klasse 8 norm.

Stap 4. Onderhoudsplan
Bij deze stap wordt een onderhoudsplan opgesteld op basis van de voorgaande stappen.

Stap 5. Borging en onderhoudsrapportage
De uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden worden vastgelegd in een onderhoudsrapportage.

Stap 6. In-house training
Ook medewerkers spelen een grote rol bij het schoonhouden van een datacenter/serverruimte. Wij geven daarom een training aan uw medewerkers over bijvoorbeeld hoe zij zich het beste kunnen gedragen in een datacenter/serverruimte.

Stap 7. Informatiebord
Iedereen die het datacenter/serverruimte betreden, moet bekend zijn met de gedragsregels voor de ruimte. Voor de ingang van de ruimte hangt daarom een informatiebord met de 10 veiligheids- en gedragsregels van het datacenter.

Stap 8. Werkmap
In de werkmap zijn alle documentatie rondom het datacenter/serverruimte vastgelegd, zodat u deze in één overzicht kan inzien.

Zijn alle 8 stappen nodig?

Dit stappenplan verschilt per datacenter/serverruimte. Sommige stappen worden periodiek herhaalt, zoals de deeltjesmeting en onderhoudsplan. Ook verschilt het benodigde aantal stappen per organisatie. Het ene datacenter heeft wel alle 8 stappen nodig en het andere datacenter maar een paar stappen om de ruimte schoon te maken én schoon te houden. Op basis van het stappenplan bepalen wij wat nodig is om u een clean datacenter te leveren.

Contact opnemen
Delen:
?