Audit Risicobeheersing

De Audit Risicobeheersing omvat een nauwkeurige inventarisatie van de (verschillende) ruimte(s) om de risico’s zo concreet mogelijk in kaart te brengen. De audit vindt plaats in overleg met u waarbij u input levert. Met de audit kunnen wij vaststellen op welke wijze de risico’s beheerst kunnen worden, of teruggebracht kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. Eventuele bijzonderheden worden besproken en gedocumenteerd.

De Audit Risicobeheersing is een nulmeting en bestaat in ieder geval uit onderstaande onderdelen:

1) Risicoanalyse
2) Controle uitvoering periodieke onderhoud
3) Controle uitvoering jaarlijkse deeltjesmeting
4) Beleid
5) Additionele maatregelen
6) Controle documentatie

Uit de Audit Risicobeheersing komen eventuele verbeter- en adviespunten naar voren waar aansluitend afspraken over gemaakt worden om de actie- punten door te voeren.

?